Zmarli katecheci

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Wieczny odpoczynek

W piątek, dnia 1 kwietnia 2022 r., zmarła katechetka Szkoły Podstawowej w Trzeciewnic

śp. Teresa Kauc  

Całe życie poświęciła szkole i nauczaniu religii, a także czynnie była zaangażowana w wolontariat Caritas Diecezji Bydgoskiej. 
Pełniła także funkcję Prezesa Stowarzyszenia Wspierania Powołań w parafii św. Stanisława Bp i M. w Nakle n. Notecią. 

Zmarłą śp. Teresę ogarniamy serdeczną pamięcią i modlitwą.


W piątek, dnia 11 marca 2022 r., zmarła katechetka Szkoły Podstawowej w Wysokiej,
śp. Joanna Nowakowska,
która życie poświęciła szkole, misjom i katechezie. 

Zmarłą śp. Joannę ogarniamy serdeczną pamięcią i modlitwą. 

Ks. Mirosław Gogolik
Dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich
Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy