ZADANIA (kl. 1 – 3)

MONSTRANCJA Z ZIAREN

zadania

TANIEC AFRYKAŃSKI NA CHWAŁĘ BOGA

INSTRUKCJA OBRAZKOWA

MONSTRANCJA Z ZIAREN

PIOSENKA AFRYKAŃSKA

TEKST W JĘZYKU POLSKIM I ORYGINALNYM

MONSTRANCJA Z ZIAREN

INTERAKTYWNE ZADANIA W LEARNINGAPPS

Dopasuj napisy do obrazków

Uzupełnij luki w zdaniach wybierając prawidłową odpowiedź z listy

Kto się tu ukrywa? – dopasuj napisy do właściwych obrazów

Miejsca cudów Eucharystycznych