Aktualności

XXXIV OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

Informujemy, że Diecezja Radomska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 zaprasza do udziału w XXXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Jej adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych, w których cykl kształcenia kończy się uzyskaniem świadectwa dojrzałości.

Tematem przewodnim i zarazem hasłem tegorocznej Olimpiady są: Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła.

Wszystkie informacje wraz z listem informującym o Olimpiadzie znajdują się w załącznikach poniżej.

ZGŁOSZENIA SZKÓŁ (na załączonym formularzu) DO NASZEGO WYDZIAŁU DO DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2023 r.