Aktualności

XXII Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych

Zapraszamy na XXII Ogólnopolską Konferencję Katechetów Szkół Specjalnych  oraz Katechetów pracujących z uczniami w szczególnych sytuacjach edukacyjnych, zorganizowaną przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej.

Temat konferencji: Katecheza specjalna – trudności i problemy dzieci i młodzieży w okresie dorastania”

Konferencja odbędzie się w Brennej w dniach 21.09 (początek o godz. 18.00) do 24.09.2023 r. (zakończenie o godz. 12.00). 

Podczas spotkania pragniemy zająć się zagadnieniami związanymi z trudnościami wieku dojrzewania, jak również problem seksualności w aspekcie moralnym wśród dzieci i młodzieży w szczególnych sytuacjach edukacyjnych.

Koszt: 400 PLN

Zgłoszenia do 17 września 2023 roku.

Kontakt i zgłoszenia tylko na poniższy adres mailowy
e-mail: sosna.oligo@op.pl