Aktualności

XIII Międzydekanalny Festiwal Piosenki Religijnej “Śpiewaj Panu” w Olszewce

Zachęcamy do udziału w XIII Międzydekanalnym Festiwalu Piosenki Religijnej “Śpiewaj Panu”, który odbędzie się 16 czerwca 2023 r. w kościele filialnym pod wezwaniem Matki Bożej Siewnej w Olszewce

  Festiwal ma na celu

  • Popularyzację piosenek religijnych
  • integrację społeczności zwłaszcza dzieci i młodzieży chcących poprzez muzykę i śpiew wspólnie chwalić Boga i Maryję,
  • uwrażliwianie młodego pokolenia na wartości chrześcijańskie
  • prezentację dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim, nawiązywanie współpracy pomiędzy zespołami
  • aktywizowanie młodych artystów do wspólnego działania i efektywnego spędzania wolnego czasu
  • wymianę doświadczeń między uczestnikami festiwalu

  Przesłuchania festiwalowe będą odbywać się w następujących grupach wiekowych

  • czniowie klas I – III szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas IV –VI szkoły podstawowej
  • uczniowie klas VII – VIII i ponadpodstawowych

  W każdej grupie wiekowej wyodrębnione zostaną kategorie: soliści oraz schole, zespoły wokalne, chóry i zespoły wokalno – instrumentalne.