Aktualności

X edycja Konkursu Plastycznego „Gdy myślę misje…”

Szanowni Państwo!

Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie serdecznie zaprasza dzieci
i młodzież do wzięcia udziału w X edycji Konkursu Plastycznego Gdy myślę misje…”. Tegoroczne hasło brzmi: „Mój kościół parafialny”.

Głównym celem Konkursu jest dostrzeżenie przez dzieci i młodzież wyjątkowości swojego kościoła parafialnego zarówno w sferze materialnej jak i duchowej. Kościoły są zabytkowe
i współczesne, budowane w różnych stylach, posiadające bogate i zabytkowe lub proste wyposażenie. Niektóre są tłumnie odwiedzane przez pielgrzymów i turystów, są też i takie, gdzie przychodzą tylko wierni z danej parafii. Są niewielkie miejscowości, gdzie znajduje się tylko jeden kościół.
W większych zaś miastach jest ich bardzo wiele. Są widzialnym znakiem obecności chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie, mówiąc i przypominając wszystkim o Bogu, Kościele i wieczności. Jednak w ich wnętrzu dochodzi do niezwykłego, osobistego i zbawiennego spotkania człowieka z Bogiem, które kształtuje serce i sprawia, że człowiek staje się lepszy – otwarty na Boga i bliźniego. Warto zgłębić wiedzę na temat swojego kościoła parafialnego, poznać jego historię, dostrzec piękno i to wszystko czego już nie zauważamy, gdyż przez lata przyzwyczailiśmy się do jego wyglądu, koloru oraz bryły
i nie zwracamy uwagi na wymowne szczegóły i detale. Kościół parafialny to ważne miejsce, bo życie wiary ma tu swój początek, rozwój i wpływ na podejmowane decyzje, które nawet mogą zmieniać świat.

Ważnym celem i zadaniem Konkursu jest również rozwijanie wrażliwości i kreatywności plastycznej uczestników.

Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne (A3, A4). Technika wykonania prac plastycznych – dowolna.

Konkurs trwa od 3 lutego do 4 kwietnia 2023 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi w środę 17 maja
2023 r. Laureaci otrzymają informację drogą elektroniczną, dla pozostałych uczestników informacja na stronie internetowej muzeum.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

www.muzeumpieniezno.pl

Serdecznie zapraszamy!                                                                                                      

o. Wiesław Dudar SVD

Dyrektor Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie