Wizytatorzy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmianami) § 11 Ksiądz Biskup Krzysztof Włodarczyk, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej dekretem z dnia 21 marca 2023 r. powołał Kolegium Wizytatorów Nauki Religii w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie Diecezji Bydgoskiej.

Kadencja Kolegium trwa trzy lata (21. 03. 2023 – 31. 03. 2026)

Skład Kolegium:

Ks. Antkowiak Jarosław – wizytator, ul. Kanałowa 6, 85-207 Bydgoszcz, tel. 52 322 34 34

Ks. Czynsz Kazimierz – wizytator, ul. Kościelna 14, 89-430 Białośliwie, tel. 67 287 50 32

Ks. Glesmer Karol – wizytator, ul. Wyzwolenia 2, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 347 15 55

Ks. Gogolik Mirosław – wizytator, ul. Grodzka 18, 85-109 Bydgoszcz, tel. 52 366 98 30

Ks. Goślinowski Mirosław – wizytator, ul. Bydgoska 35, 86-032 Niemcz, tel. 52 328 21 26

Ks. Grzegorzewski Zbigniew – wizytator, ul. Farna 1, 89-240 Kcynia, tel. 602 464 663

Ks. Konieczka Bogusław – wizytator, ul. Wł. Bełzy, 85-817 Bydgoszcz , tel. 52 371 61 23

Ks. Kowalski Paweł – wizytator, Szaradowo 9, 89-200 Szubin, tel. 52 384 84 08

Ks. Kownacki Błażej – wizytator, ul. Piotra Skargi 7, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, tel. 67 287 31 22

Ks. Pieniążek Piotr – wizytator, ul. Mickiewicza 2, 89-310 Łobżenica, tel.  67 286 0018

Ks. Salwa Jacek – wizytator, ul. ul. Pasterska 2, 77-400 Złotów, tel. 67 263 40 93

Ks. Szmania Michał, – wizytator, ul. Wąska 6, 89-413 Wąwelno, tel. 607 488 462

Ks. Tomczak Janusz – wizytator, ul. Sikorskiego 8, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 343 90 90

Ks. Wiśniewski Krzysztof – wizytator, ul. Bohaterów 8, Dębowo, Sadki 89-110, tel. 525 155 806

mgr Cieszyńska Aleksandra – wizytator, tel. 603 641 350

mgr Głowacki Michał – wizytator, tel. 695 16 51 75

mgr Harkot Dorota – wizytator, tel. 694 67 79 95

mgr Kujacińska Violetta – wizytator, tel. 505 319 576

mgr Kulińska Daria – wizytator, tel. 692 461 052

mgr Kwiatkowski Krzysztof – wizytator, tel. 726 492 778

mgr Michalska Jolanta – wizytator, tel.  513 109 635

mgr Pyszka Andrzej – wizytator, tel. 501 55 24 52

mgr Sobecka Magdalena – wizytator, tel. 784 039 333

mgr Wojtynek Elżbieta – wizytator, tel. 606 23 78 88