Wizytatorzy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmianami) §11 Ksiądz Biskup Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej dekretem z dnia 10 listopada 2016 r. powołał Kolegium Wizytatorów Nauki Religii w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie Diecezji Bydgoskiej.

Kadencja Kolegium trwa trzy lata (17. 03. 2020 r. – 31. 03. 2023 r.)

Skład Kolegium:

Ks. Jarosław Antkowiak – wizytator, ul. Kanałowa 6, 85-207 Bydgoszcz, tel. 52 322 34 34

Ks. Kazimierz Czynsz – wizytator, ul. Kościelna 14, 89-430 Białośliwie, tel. 67 287 50 32

Ks. Karol Glesmer – wizytator, ul. Wyzwolenia 2, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 347 15 55

Ks. Mirosław Gogolik – wizytator, ul. Grodzka 18, 85-109 Bydgoszcz, tel. 52 366 98 30

Ks. Goślinowski Mirosław – wizytator, ul. Bydgoska 35, 86-032 Niemcz, Tel. 52 328 21 26

Ks. Bogusław Konieczka – wizytator, ul. Wł. Bełzy, 85-817 Bydgoszcz, tel. 52 371 61 23

Ks. Paweł Kowalski – wizytator, Szaradowo 9, 89-200 Szubin, tel. 52 384 84 08

Ks. Błażej Kownacki – wizytator, ul. Piotra Skargi 7, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, tel. 67 287 31 22

Ks. Piotr Pieniążek – wizytator, ul. Mickiewicza 2, 89-310 Łobżenica, tel. 67 286 00 18

Ks. Marcin Puziak – wizytator, ul. Grodzka 18, 85-109 Bydgoszcz, tel. kom. 696 784 228

Ks. Andrzej Stachowicz – wizytator, ul. 23 stycznia 5, 86-050 Solec Kujawski, tel. 52 387 12 48

Ks. Janusz Tomczak – wizytator, ul. Sikorskiego 8, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 343 90 90

Ks. Krzysztof Wiśniewski – wizytator, Sadki 89-110, tel. 525 155 806

mgr Aleksandra Cieszyńska – wizytator, tel. kom. 603 641 350

mgr Beata Giemza – wizytator, tel. kom. 694 04 02 12

mgr Michał Głowacki – wizytator, tel. kom. 695 16 51 75

mgr Dorota Harkot – wizytator, tel. kom. 694 67 79 95

mgr Krzysztof Kwiatkowski – wizytator, tel. kom. 726 49 27 78

mgr Jolanta Michalska – wizytator, tel. kom. 513 10 96 35

mgr Andrzej Pyszka – wizytator, tel. kom. 501 55 24 52

mgr Magdalena Sobecka – wizytator, tel. kom. 602 24 96 50

mgr Elżbieta Wojtynek – wizytator, tel. kom. 606 23 78 88