O wydziale

Dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Diecezji Bydgoskiej:
Ks. prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik
tel. 52 366 98 30
e-mail: katecheza@diecezja.bydgoszcz.pl
dyżur: poniedziałek, wtorek, środa – godz. 9.00-13.00


Doradca metodyczny:
mgr Aleksandra Cieszyńska
e-mail: aleksandra-cieszynska@wp.pl
dyżur: poniedziałek – godz. 9.00-13.00