Aktualności

Wielkanoc 2023

Było to przed Świętem Paschy.
Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina
przejścia z tego świata do Ojca,
umiłowawszy swoich na świecie,
do końca ich umiłował.
J 13, 1
 

Drodzy Katecheci,
Jezus umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował.
Do końca ich umiłował, to znaczy aż do zakończenia Swojego życia,
Do końca ich umiłował, to znaczy aż do szczytu wszelkiej możliwości kochania,
Do końca ich umiłował, to znaczy aż do najwyższego wymagania miłości,
Do końca ich umiłował, to znaczy aż do zbliżenia się do ludzkiej nędzy i ubóstwa,
Do końca ich umiłował, to znaczy aż do końca czasów.
 
Głosimy śmierć Twoją, Panie,
wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie
i oczekujemy Twego przyjścia.
 
Mając w ręce Janowy „klucz”
do zrozumienia Chrystusowej miłości do końca,
otwierajmy nim wszystkie słowa i święte gesty Liturgii najbliższych dni,
a także  codzienne doświadczenie naszego życia.
 
 
Z modlitwą
Ks. Mirosław Gogolik
 
 
 
Wielkanoc’2023