Aktualności,  Konkursy

V edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego “Podaj dobro dalej!” pod hasłem “Moc w rodzinie”

“Podaj dobro dalej!” skierowane jest do uczniów szkół podstawowych oraz grup pozaszkolnych w wieku klas I-VIII. Zgłoszony zespół, przez czas trwania edycji, wraz opiekunem realizuje akcje pomocowe i charytatywne, stawiając sobie za wzór działań postać śp. Heleny Kmieć. Na podstawie przesłanych materiałów i określonych kryteriów jury wybiera najlepsze projekty. Podczas wspólnego spotkania w Krakowie podczas Gali Laureatów wyłaniana jest zwycięska grupa, która w nagrodę udaje się na wolontariat zagraniczny.

Projekt ma za zadanie edukować, rozwijać i uwrażliwiać na pomoc drugiemu człowiekowi najmłodszych w duchu śp. Heleny Kmieć- wolontariuszki misyjnej tragicznie zamordowanej w Boliwii. Uczniowie realizując przedsięwzięcie mają okazję rozwinąć swoje talenty i kształtować postawy społeczne i wolontariackie w duchu misyjnym.

NAGRODA GŁÓWNA- WYJAZD NA WOLONTARIAT ZAGRANICZNY W OBRĘBIE EUROPY

IV edycje projektu, które miały swój finał w Zambrowie i Krakowie, zebrały ponad 800 uczestników z całej Polski. Uczestnicy projektu wraz z opiekunami wychodzili do osób bezdomnych, chorych i niepełnosprawnych z ogromną radością pokazując, że też potrafią pomagać.

Zapisy oraz więcej informacji dostępne na stronie www.helenakmiec.pl