Aktualności

Sympozjum Międzynarodowe “SMARTFON WYZWANIE NASZYCH CZASÓW”

Zapraszamy na Międzynarodowe Sympozjum Naukowo Edukacyjne” SMARTFON WYZWANIE NASZYCH CZASÓW”

Termin: 03 – 04 marca 2023 r. (piątek–sobota).

Miejsce :
Politechnika Bydgoska im. J. J. Śniadeckich
Bydgoszcz, ul. Kaliskiego 7
Aula Auditorium Novum

W związku z nasilającym się zjawiskiem fonoholizmu wśród młodych ludzi, spowodowanym bezrefleksyjnym korzystaniem z mediów cyfrowych, którego skutkami są zakłócenia rozwoju mowy, problemy z nauką i koncentracją, stres, depresja i narastająca gotowość do stosowania przemocy fizycznej, mamy zaszczyt zaprosić Państwa wraz z młodzieżą na wyjątkowe wydarzenie – 

Międzynarodowe Sympozjum Naukowo edukacyjne „SMARTFON WYZWANIE NASZYCH CZASÓW”, poświęcone roli mediów i technologii w życiu społecznym, a w szczególności w wychowaniu młodzieży. Gościem specjalnym jest profesor Manfred Spitzer, światowej sławy niemiecki psychiatra i neurobiolog. Specjalista od uzależnień  fonoholizmu.

Pierwszy dzień konferencji – PIĄTEK (3 marca 2023 r.) będzie miał program edukacyjny, skierowany do uczniów szkół podstawowych od klas 7, ponadpodstawowych i studentów, podczas gdy dzień drugi – SOBOTA (4 marca 2023 r.) – charakter naukowy, adresowany do dorosłych odbiorców, w szczególności wychowawców, nauczycieli, rodziców i samorządowców. Zaproszeni mówcy, prof. Manfred Spitzer, Bogna Białecka, Michał Talaga i Małgorzata Więczkowska, przedstawią często niedostrzegane w życiu codziennym zagrożenia związane z korzystaniem z technologii. Wiedza ta pomoże młodzieży mądrze wykorzystywać zdobycze techniki i unikać związanych z nimi problemów. Głównym założeniem tego sympozjum jest uświadomienie młodzieży oraz osobom dorosłym (wychowawcom, nauczycielom, rodzicom, samorządowcom) zagrożeń wynikających z nieumiejętnego i nadmiernego korzystania z gadżetów elektronicznych oraz zapobieganie im. Warto zaznaczyć, ze problem ten nie dotyczy wyłącznie młodych ludzi.
Zachęcamy do udziału wraz z młodzieżą, dla której przygotowane wykłady mogą być wielką pomocą w wyrobieniu pozytywnych nawyków umiejętnego korzystania ze świata mediów – jako najlepszą godzinę wychowawczą. Szczegóły wraz z adresem rejestracji na plakacie. Dodatkowe informacje w załącznikach.
Plakat w wersji papierowej znajduje się w skrzynkach pocztowych działu edukacji – powinien dotrzeć do szkół.
Z wyrazami szacunku,
Mirosława i Marek Chmielewicz
Centralna Diakonia Społeczna