Aktualności

Rekolekcje dla katechetów | 2023

Drodzy Katecheci,

Zapraszam do wzięcia udziału w rekolekcjach dla katechetów. Ostatnie lata pandemii spowodowały, że
wielu katechetów nie udokumentowało udziału w rekolekcjach, dlatego zobowiązuję w sumieniu do wzięcia udziału.

Rekolekcje odbędą się w następujących terminach:

03-05 lipca br.
Centrum Edukacyjno-Formacyjne, ul. Grodzka 18, 85-109 Bydgoszcz.
Każdego dnia ćwiczenia rekolekcyjne od godz.
9.00 do 16.00 z obiadem oraz kawą i herbatą. Istnieje także możliwość skorzystania z noclegu.

23-25 sierpnia br.
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ Górka Klasztorna.

Zgłoszenia proszę kierować do dnia 30 czerwca na adres: katecheza@diecezja.bydgoszcz.pl

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Ks. Mirosław Gogolik

Dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy