Publikacje katechetów

Zapraszamy Państwa do publikowania własnych materiałów dydaktycznych na zasadach, które określa regulamin publikacji.

Zanim opublikujesz, zapoznaj się z Ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.Rodzaj publikacjiAutor publikacjiPrzeznaczenie
Quiz o Wielkim Poście
w Kahoot
mgr Iwona Lewandowska kl. VII – VIII i szkoły ponadpodstawowe
Prezentacja o sumieniu
wg podręcznika “W blasku Bożej prawdy”
zgodnego z programem nauczania “Żyć, aby wierzyć i kochać”
nr AZ-4-03/12
mgr Iwona Lewandowskakl. I technikum
Quiz o sumieniu w Kahoot mgr Iwona Lewandowska kl. I technikum
“Eucharystia w życiu Kościoła”
artykuł z czasopisma “Źródło”
(str. 1, str. 2) i karta pracy do artykułu
mgr Iwona Lewandowska przygotowanie do bierzmowania
“Jestem Bożym stworzeniem”
quiz
mgr Iwona Lewandowskaklasa I szkoły branżowej I stopnia
do rozdziału I podręcznika
“Jestem chrześcijaninem.
Wierzę” dla klasy I szkoły branżowej I stopnia,
Wydawnictwo Jedność


Regulamin publikacji materiałów na stronie:

 1. Katechetom Diecezji Bydgoskiej umożliwia się publikowanie własnych materiałów na stronie www.katecheza.bydgoszcz.pl.
 2. Materiały do publikacji będą przyjmowane wyłącznie w formie pliku elektronicznego, ewentualnie linku, który należy przysłać na adres: katecheza.bydgoszcz@gmail.com.
 3. Materiały przesyłane do publikacji powinny mieć charakter autorski. Rysunki, zdjęcia, kolorowanki i inne wykorzystywane w materiałach zgłaszanych do publikacji muszą być przygotowane przez autora artykułu, być dostępne na wolnych licencjach lub zostać opatrzone zgodą wydawcy lub autora. Konieczne jest również podanie źródła każdego wykorzystanego pliku graficznego.
 4. Do każdego przesłanego pliku należy dołączyć następujące informacje: dla kogo jest przeznaczony (klasa, rodzaj szkoły), dokładna bibliografia, wiadomości o autorze (imię i nazwisko, szkoła).
 5. Administratorzy strony:
  • po przeanalizowaniu materiałów udzielą autorowi odpowiedzi pocztą elektroniczną z informacją o przyjęciu materiału do publikacji, jego odrzuceniu, bądź konieczności dokonania w nim poprawek,
  • nie ponoszą odpowiedzialności za treść publikowanych materiałów lub za naruszenie praw autorskich przez osoby przesyłające materiały do publikacji,
  • zastrzegają sobie prawo do publikacji materiałów w terminie dogodnym dla siebie.
 6. Warunkiem publikacji materiałów jest przesłanie przez autora skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

studnia katechety – strona dla katechetów