Konkursy – szkoła średnia

Olimpiada Teologii Katolickiej

Zgłoszenia szkół (nie uczestników) do udziału w OTK 2023 należy przesyłać do 28 października 2022 na załączonym formularzu na adres Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy.

Etap Szkolny – 17 listopada 2022 roku, godz. 11:00

Etap Diecezjalny – 12 stycznia 2023 roku, godz. 11:00

Etap Ogólnopolski – 13-15 kwietnia, 2023 roku

Strona Olimpiady otk.pl


Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Rejestracja szkół:
5 września 2022 r. – 24 lutego 2023 r.

Rejestracja uczniów na platformie:
2 – 7 marca 2023 r.

Etap szkolny:
pisemny online: 8 – 9 marca 2023 r.

Przesłanie protokołów koordynatorom diecezjalnym: do 24 marca 2023 r.

Etap diecezjalny:
20 kwietnia 2023 r.

Etap ogólnopolski – Finał:
5 – 6 czerwca 2023 r. w Niepokalanowie

Storna konkursu okwb.pl


STRONA KONKURSU