Konkursy – szkoła średnia

VII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych “Kanoniczne prawo karne”

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie już po siódmy organizuje Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych.

Zgłoszenia szkoły (dokonują go wyłącznie nauczyciele) należy dokonać do 20.11.2022 r. do godz. 23:59, poprzez:

1. wypełnienie formularza dostępnego pod adresem – https://forms.office.com/r/9MfrKY7sfF;

2. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres e‑mail: regulaiuris@uksw.edu.pl;

3. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE.

Olimpiada Teologii Katolickiej

Zgłoszenia szkół (nie uczestników) do udziału w OTK 2023 należy przesyłać do 28 października 2022 na załączonym formularzu na adres Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy.

Etap Szkolny – 17 listopada 2022 roku, godz. 11:00

Etap Diecezjalny – 12 stycznia 2023 roku, godz. 11:00

Etap Ogólnopolski – 13-15 kwietnia, 2023 roku

Strona Olimpiady otk.pl


Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Rejestracja szkół:
5 września 2022 r. – 24 lutego 2023 r.

Rejestracja uczniów na platformie:
2 – 7 marca 2023 r.

Etap szkolny:
pisemny online: 8 – 9 marca 2023 r.

Przesłanie protokołów koordynatorom diecezjalnym: do 24 marca 2023 r.

Etap diecezjalny:
20 kwietnia 2023 r.

Etap ogólnopolski – Finał:
5 – 6 czerwca 2023 r. w Niepokalanowie

Storna konkursu okwb.pl


STRONA KONKURSU