Konkursy 1 – 3

Zapraszamy do udziału w konkursach diecezjalnych,
nawiązujących do słów bł. Carlo Acutis, pt. „Eucharystia – autostrada do nieba”.

Cele konkursów:
– zainteresowanie uczniów życiem i działalnością bł. Carlo Acutis,
– pogłębienie wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii,
– wskazanie na Eucharystię jako drogę prowadzącą do zbawienia,
– kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań plastycznych i literackich,
– poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
– rozwijanie talentów muzycznych.

Organizator:
Wydział Katechizacji i Szkół Katolickich Diecezji Bydgoskiej


Konkurs plastyczny – kolorowanka eucharystyczna

Zadanie polega na samodzielnym wykonaniu jednej wybranej przez siebie pracy plastycznej w oparciu o gotowe wzory prezentujące symbole eucharystyczne. Wybrany wzór należy wydrukować w formacie A4. W pracy można wykorzystać różne techniki, np.: kolorowanie kredkami, pisakami, długopisami, pastelami, malowanie farbami, kolorowa wydzieranka, itp. Można wykorzystywać drobne zdobienia, np. brokat. Należy pamiętać, aby wykorzystywane elementy były solidnie przytwierdzone do kartki i trwałe oraz aby nie deformowały pracy.

Kryteria oceniania: stopień trudności w doborze techniki, stopień pokrycia powierzchni, dokładność, estetyka, dobór kolorów, wykorzystanie zdobień, wiek uczestników.

Prace należy przesłać do 6 kwietnia 2021 roku na adres:
Szkoła Podstawowa nr 35
ul. Nakielska 273
85-391 Bydgoszcz
koniecznie z dopiskiem: konkurs „Eucharystia – autostrada do nieba”

Wzory do wyboru:

wzór 1, wzór 2, wzór 3, wzór 4, wzór 5, wzór 6, wzór 7


Konkurs plastyczny – rysunek samodzielny pt. „Eucharystia – autostrada do nieba”

Zadanie polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej nawiązującej do tytułu konkursu w formacie A4 lub A3. W pracy można wykorzystać różne techniki, np.: rysowanie kredkami, pisakami, długopisami, ołówkiem, węglem, pastelami, malowanie farbami, kolorowa wydzieranka, itp. Można wykorzystywać drobne zdobienia, np. brokat. Należy pamiętać, aby wykorzystywane elementy były solidnie przytwierdzone do kartki i trwałe oraz aby nie deformowały pracy.

Kryteria oceniania: zgodność z tematem, stopień trudności w doborze techniki, stopień pokrycia powierzchni, dokładność, estetyka, dobór kolorów, wykorzystanie zdobień, wiek uczestników.

Prace należy przesłać do 6 kwietnia 2021 roku na adres:
Szkoła Podstawowa nr 35
ul. Nakielska 273
85-391 Bydgoszcz
koniecznie z dopiskiem: konkurs „Eucharystia – autostrada do nieba”


Uwagi końcowe:
– z każdej szkoły można przesłać maksymalnie 2 prace z poszczególnych kategorii,
– jeden uczeń może brać udział maksymalnie w 2 kategoriach konkursowych,
– nadesłane prace nie podlegają zwrotowi,
– do każdej pracy konkursowej należy dołączyć wyraźnie wypełnione OŚWIADCZENIE oraz informację zawierającą: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasę, szkołę, e-mail własny lub szkoły oraz imię i nazwisko katechety.


Termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród przewidywany jest na koniec kwietnia 2021 r. Jego forma będzie uzależniona od obostrzeń wprowadzanych w związku z sytuacją epidemiczną. Szczegóły zostaną przesłane na podane przez uczestników adresy e-mail.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem, p. Dorotą Peplinską: konkursCarlo@gmail.com