KONKURS REKOLEKCYJNY

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej do udziału w konkursie pod hasłem „Herb Biskupa”, którego organizatorem jest Wydział Katechizacji i Szkół Katolickich Diecezji Bydgoskiej.

 1. CELE KONKURSU:
  • zapoznanie uczniów z osobą Biskupa Bydgoskiego i jego herbem,
  • zainteresowanie uczniów hierarchiczną strukturą Kościoła,
  • kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów kreatywności i zainteresowań plastycznych,
  • poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
  Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie herbu Biskupa Bydgoskiego z wykorzystaniem jednego z następujących sposobów:
 • budowla z klocków LEGO lub kompatybilnych, m. in. COBI, SLUBAN, LIGAO i inne (preferowane),
 • praca plastyczna (technika dowolna, praca płaska) – warunek konieczny: elementy pracy plastycznej kształtem powinny przypominać klocki,
 • praca graficzna (komputerowa) – warunek konieczny: elementy wykorzystane w pracy kształtem powinny przypominać klocki.

Każdy uczestnik przesyła zdjęcie/skan swojej pracy na adres: katecheza.bydgoszcz@gmail.com

Oprócz zdjęcia/skanu w mailu należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko autora, klasę,
 • adres szkoły,
 • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
 • dane kontaktowe opiekuna lub szkoły (e-mail/nr telefonu),
 • skan/zdjęcie zgody na udział w konkursie (załącznik poniżej).

W przypadku braku jakiejkolwiek z wyżej wymienionych informacji praca nie będzie brana pod uwagę.

 1. KATEGORIE KONKURSOWE:
  Prace oceniane będą w trzech kategoriach: budowla, praca plastyczna, praca graficzna.
 1. ZASIĘG KONKURSU:
  Do konkursu przystąpić mogą uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych Diecezji Bydgoskiej.      
 1. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
  Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji i publikacji prac. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: katecheza.bydgoszcz@gmail.com
 1. TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
  Prace prosimy dostarczyć do dnia 24 kwietnia 2022 r. Prace nadesłane w późniejszym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 1. OCENA PRAC I OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
  Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione za pośrednictwem opiekunów telefonicznie lub drogą elektroniczną do dnia 30 maja 2022 r.