Katechezy na XX-lecie istnienia Diecezji Bydgoskiej

Zapraszamy do skorzystania z propozycji katechez przygotowanych i opracowanych przez katechetów naszej Diecezji z okazji XX-lecia jej powstania.

Katechezy podzielone są na 4 grupy:
– o kościele;
– męczennicy;
– sanktuaria;
– różne.