Awans zawodowy

System awansu zawodowego nauczycieli został uznany za jedną z kluczowych zmian w reformie systemu edukacji. Wprowadzony w 2000 roku zastąpił dotychczasowy, związany ze zdobywaniem stopni specjalizacji zawodowej. Od czasu nowelizacji Karty Nauczyciela każdy nowozatrudniony nauczyciel wkracza na ścieżkę awansu – zostając kolejno nauczycielem stażystą, kontraktowym, mianowanym i dyplomowanym.

Konieczność kształcenia ustawicznego nauczycieli nie jest tylko teorią pedagogiczną, ale realną potrzebą dzisiejszych czasów. Tylko stale rozwijający się nauczyciel sprosta wymaganiom szkoły, a ta powinna sprostać wymaganiom “życia”.

Dokumenty związane z awansem zawodowym:

Ustawa Karta Nauczyciela

Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Rozporządzenie MEN z dn. 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Przydatne wskazówki:

Awans krok po kroku

Materiały związane z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego