Aktualności

Boże Narodzenie 2022

«Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 
A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».
(Łk 2, 10-12)

Drodzy Katecheci,

w tę świętą noc Narodzenia Pańskiego Bóg kieruje naszą uwagę na najwspanialszy znak,

jaki kiedykolwiek otrzymała ludzkość:

«Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».

Ten zbawczy Znak w dzisiejszym, zawiłym świecie, bywa nierozpoznany,

dlatego potrzeba z głęboką wiarą pochylić się nad Tajemnicą Wcielenia.      

Niech świąteczny czas pozwoli nam doświadczyć bliskości spotkania z Narodzonym Mesjaszem,

który przychodzi w Słowie i Sakramentach.

Otwórzmy nasze serca na miłość, pokorę i dobroć, jakie niesie nam Zbawiciel.   

Niech każdy dzień Nowego Roku wypełnia nadzieja i Boże błogosławieństwo.

Z modlitwą

Ks. Mirosław Gogolik

Boże Narodzenie 2022 r.