Aktualności

„Bóg, zło i ewolucja” – konkurs

Drodzy Księża, Katecheci, Nauczyciele i Wychowawcy!
Wydział Teologiczny UMK w Toruniu (https://www.teologia.umk.pl/) przy współpracy z John Templeton Foundation, Laboratorium św. Jana Pawła II oraz Fundacją Pro Futuro Theologiae, organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych (w ramach projektu „The Dynamic Theodicy Model: understanding God, Evil and Evolution” finansowanego przez Fundację Templetona).
Uczniowie szkół ponadpodstawowych, indywidualnie lub w zespole (składającym się maksymalnie z 3 osób), przygotowują pracę autorską na temat: „Bóg, zło i ewolucja”. Zasadniczy cel konkursu to popularyzacja zagadnienia jakim jest relacja Nauka-Religia. Bardziej szczegółowe cele to historyczne oraz systematyczne rozumienie tej relacji, analiza przenikania się zagadnień z dziedziny nauk przyrodniczych, teologii oraz filozofii, a zwłaszcza próba zrozumienia pojęć takich jak ewolucja i zło. Organizatorzy chcą w ramach konkursu umożliwić uczniom podjęcie takich tematów jak: sposób prezentacji ewolucji w ramach biologii i religii, ewolucja i stworzenie, działanie Boga w świecie (prawa przyrody, cuda, celowość procesów), dobroć i piękno świata a zło, etc.

Jesteśmy przekonani, że podejmowane w ramach konkursu zagadnienie są istotne dla budowania spójnego światopoglądu współczesnego człowieka. Praca będzie polegała na przygotowaniu posteru. W zgłoszeniu zespołu/szkoły należy przesłać krótki opis posteru (do 150 słów), jego tytuł oraz nazwiska uczniów i nauczyciela-opiekuna. Zgłoszenie należy przesłać na adres scire@umk.pl do 28 lutego 2023 roku, zaś pracę końcową do 29 marca 2023 roku. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz
wiek ucznia, kto jest opiekunem dydaktycznym, szkołę (wraz z numerem telefonu, adresem pocztowym i mailowym) oraz tytuł posteru, a także dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego (w wypadku uczniów
niepełnoletnich). Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe.
Pozostałe informacje oraz plakat promujący konkurs znajdą Państwo w załącznikach.
W imieniu komitetu organizacyjnego,
ks. dr Michał Oleksowicz
Wydział Teologiczny UMK w Toruniu