Aktualności

Katechezy na XX-lecie istnienia Diecezji Bydgoskiej

Drodzy Katecheci,

z radością przekazujemy w wasze ręce materiały katechetyczne, przygotowane na czas nowenny przed XX-leciem Diecezji Bydgoskiej. Scenariusze katechetyczne podzielone są tematycznie na dwie części, mianowicie:
1. katechezy okolicznościowe nt. życia naszej Diecezji, Patronów, ciekawych miejsc i wydarzeń;
2. „katechezy Kozalowe” przygotowane na podstawie zachowanych w zbiorach archiwalnych kazaniach i egzortach, które w czasie posługi prefekta w Bydgoszczy, wygłosił ks. Michał Kozal.

Część I
Katechezy okolicznościowe zostały podzielone na 4 bloki tj. katechezy o Kościele diecezjalnym, męczennikach i sanktuariach naszej diecezji oraz różne, które zawierają między innymi scenariusze na temat działalności Caritas w diecezji czy wizyty św. Jana Pawła II w Bydgoszczy. Pomocą będzie również zakładka – załączniki oraz materiały dodatkowe zawierające prezentacje, zdjęcia, filmy i inne pomoce dydaktyczne. Wszystkie umieszczone materiały są do pobrania.
Autorami I części są katecheci diecezji bydgoskiej.

Część II
„Katechezy Kozalowe” przygotowane na podstawie zachowanych w zbiorach archiwalnych kazaniach i egzortach, które w czasie posługi prefekta w Bydgoszczy, wygłosił ks. Michał Kozal.

Materiały znajdują się w zakładce POMOCE na górze strony.

„Najmilsza w Chrystusie Młodzieży!” Model katechezy ks. Michała Kozala i inspiracje dla współczesnych.
Z czasów bydgoskich brak konspektów katechezy, możemy jedynie na podstawie wspomnień Dyrektora Szkoły i uczennic podjąć próbę odtworzenia modelu katechez, prowadzonych przez ks. Michała Kozala. O nowo mianowanym ks. Prefekcie Dyrektor Wanda Rolbieska wydała między innymi taką opinię: W międzyczasie miałam czas przypatrzeć się młodemu katechecie. Postawa słuszna, wysoka, rysy regularne, bardzo sympatyczne, uśmiech łagodny i takież wejrzenie, ale twarz przyćmiona smętkiem. Zdawałam sobie sprawę, że to osobistość niezwykła. Uczennice natomiast wspominały lekcje religii i swojego Ks. Prefekta następująco: Na lekcjach i w egzortach kościelnych wychowywał w duchu Bożym, patriotycznym i obywatelskim. Wskutek tego pozyskał sobie uznanie nauczycielstwa, młodzieży i jej rodziców oraz nie sposób było nie dostrzec takich przymiotów ks. Michała jak: pokora, dobroć, łagodność, opanowanie, wyjątkowa cierpliwość w pracy połączona z dużym poczuciem odpowiedzialności i pogodą ducha widoczną na jego twarzy; Pracowity, solidny w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji, punktualny i wymagający. Był jednym z nielicznych katechetów, u których niedostateczna lub dostateczna ocena nie była zjawiskiem wyjątkowym.

Na podstawie opisu lekcji prowadzonych przez ks. Michała Kozala, uwidaczniają się następujące ogniwa dydaktyczno-katechetyczne:
1. Modlitwa na początku lekcji,
2. Kilkuminutowe skupienie, medytacja,
3. Odpytywanie z treści podawanych na poprzednich lekcjach oraz zadanych do przygotowania w domu,
4. Wykład,
5. Zapis  streszczenia wykładu do zeszytu,
6. Ewaluacja – powtórzenie treści wykładu przez pytanie uczennic,
7. Odpowiadanie na pytania uczennic (skrzynki pytań wywieszone na korytarzach),
8. Modlitwa na koniec lekcji.  

Niewątpliwie cennym materiałem, który dokumentuje posługę Ks. Prefekta Michała Kozala w Bydgoszczy, są 44 kazania (egzorty) wygłoszone dla młodzieży w Bydgoszczy, podczas nabożeństw, mszy szkolnych, które także oddają ducha katechetycznej pracy. Jeżeli przyjąć, że w ciągu roku szkolnego ksiądz prefekt miał okazję przemawiać około 50 razy na nabożeństwach kościelnych dla młodzieży, to w trwającej cztery lata posłudze prefektowskiej w Bydgoszczy ks. Kozal powinien ich wygłosić około 200. Zatem 44 zachowane kazania stanowiłyby zaledwie około 22 % dorobku kaznodziejskiego ks. Kozala jako prefekta młodzieży. Układ trzyczęściowy – wstęp, rozwinięcie, zakończenie – trwające około 10 minut.

Treść – kazania katechizmowe, ukazujące poszczególne prawdy wiary. Język ich jest dość prosty, dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów. 

Na podstawie zachowanych tekstów studenci teologii PIKCh w Bydgoszczy oraz Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, przygotowali scenariusze lekcji religii, według zaprezentowanego powyżej modelu dydaktyczno-katechetycznego, które niebawem zostaną opublikowane i przekazane nauczycielom religii, jako pomoc w przybliżeniu osoby i nauczania bł. Bpa Michała Kozala – Apostoła Bydgoszczy.

Niewątpliwie lektura materiałów, które pozostały po błogosławionym z czasu jego prefektowskiej posługi, utwierdzają w przekonaniu, że posługa ta w sposób znaczny wpływała na kształt wychowania i charaktery podległej jemu młodzieży żeńskiej, ich rodzin i nauczycieli, a jednocześnie pozytywnie budowała patriotyczną i religijną postawę mieszkańców miasta. Potwierdza to fakt, iż kult bł. Biskupa Michała Kozala rozwija się do dzisiejszego dnia, a po latach obdarzono go tytułem Apostoła Bydgoszczy.

Życząc owocnej pracy polecajmy się wstawiennictwu Matki Bożej Pięknej Miłości i bł. Bpa Michała Kozala.

Zespół redakcyjny:
Barylska Agnieszka, Bejtka Aleksandra, Dobosz Katarzyna, Domarus Joanna, Dzwoniarska Sława, Giemza Beata, Gołata Michał, Górna Maria, Harasim Marcin, Harkot Dorota, Kaszyńska Agata, Ks. Gajek Stanisław, Kulińska Daria, Kwiecień Joanna, Lewandowska Grażyna, Lewandowska Małgorzata, Liwak Marzena, Mrówczyński Dariusz, Pękała Anna, Pyszka Andrzej, Pyszka Karol, Pyszka Marta, Skórska Kinga, Skórski Zbigniew, Wawrzyniak Katarzyna, Witucka – Mierzwicka Monika.

Opieka merytoryczna i metodyczna:
ks. prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik – dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich
mgr Aleksandra Cieszyńska – doradca metodyczny