Aktualności

Akademia Profesjonalnego Katechety

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN
zapraszają nauczycieli religii na szkolenie stacjonarne AKADEMIA PROFESJONALNEGO KATECHETY 2023

Akademia jest objęta honorowym patronatem Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Archidiecezji Lubelskiej

Celem Akademii jest rozwój kompetencji metodycznych w prowadzeniu lekcji religii, szczególnie w takich obszarach jak: formy i metody pracy – w tym metody aktywizujące – multimedialne środki dydaktyczne i innowacje pedagogiczne.

Podczas szkolenia słuchacze wezmą udział w warsztatach w przedstawionej tematyce.

W programie przewidziano między innymi:

 • Dorota Ząberg GRA TERENOWA
 • Dorota Ząberg PRZYGOTOWANIE GRY TERENOWEJ – WARSZTAT Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW MULTIMEDIALNYCH
 • Zbigniew Barciński METODY AKTYWIZUJĄCE W KATECHEZIE
 • Dorota Ząberg METODYKA WYKORZYSTANIA NA LEKCJI RELIGII DYDAKTYCZNYCH GIER PLANSZOWYCH
 • Zbigniew Barciński LEKCJA RELIGII JAKO POMOC W SAMOWYCHOWANIU UCZNIÓW
 • Halina Sutkowy POMYSŁOWA KATECHEZA – METODY, ŚRODKI DYDAKTYCZNE, WSKAZÓWKI
 • s. Nazaria Nizio TWORZENIE EDUKACYJNEGO PROJEKTU REKOLEKCJI SZKOLNYCH
 • Dorota Ząberg NOWATORSKIE POMYSŁY NA KATECHEZĘ
 • Longina Cywińska PLANSZE 3D JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY W NAUCZANIU RELIGII
 • Zbigniew Barciński TWORZENIE SCENARIUSZY EDUKACYJNYCH DO NAUKI RELIGII
 • Zbigniew Barciński INTEGRACJA GRUPY NA KATECHEZIE
 • FORUM WYMIANY ZAWODOWEJ

Pełny program szkolenia zostanie udostępniony na stronach organizatorów w momencie rozpoczęcia rekrutacji.

We wtorek, środę i czwartek będzie możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej w pobliskim kościele parafialnym o godz. 7.00.

Adresat: Nauczyciele religii wszystkich poziomów nauczania

Termin: 17–20 lipca 2023 r. (poniedziałek – czwartek)

Miejsce: Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77

Koszt: Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Rekrutacja: Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) poprzez formularz elektroniczny