• Oferta konkursowa

  W najbliższym czasie zostaną zorganizowane następujące konkursy:

  1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest zachęta młodych do poznawania Pisma Świętego. Szczegóły w załączniku. 
   Koordynator Diecezjalny: Teresa Misiewicz 
   Telefon: 735969718
   e-mail: bydgoska.okwb@gmail.com
 • Spotkania z metodykiem

  W grudniu planowane są następujące spotkania:

  • 13.12.2021 r. o godz. 16.00 kolejne spotkanie w ramach Akademii Wychowawcy. Temat: „Angażujące spotkania z rodzicami – jak włączyć rodzica w proces?”  
   (link wysyłam do zapisanych osób w dniu spotkania rano). Osoby, które zapisały się na pierwsze spotkanie nie muszą ponawiać zapisów,
  • 14.12.2021 r. o godz. 16.00 spotkanie metodyczne online „Canva dla początkujących” (link wysyłam do zapisanych osób w dniu spotkania rano). Proszę o zgłoszenia na e-mail,
  • 20.12.2021 r. o godz. 19.00 „Herbatka z metodykiem” online (link wysyłam do zapisanych osób w dniu spotkania rano). Proszę o zgłoszenia na e-mail,
  • aktualne informacje o szkoleniach znajdziecie na naszym Padlecie https://padlet.com/nknopwrzalik/cvmiyr826hghxtvh?fbclid=IwAR3TyGFrU2u1NbDjHV4xw4S5sqQSqJBky4hsarbXkujHCQEI5-7NDupwb1o

  Wszystkie spotkania/szkolenia są bezpłatne. Uczestnicy otrzymają potwierdzenia udziału.
  Serdecznie zapraszam wszystkie zainteresowane osoby.


  Katarzyna Pastusiak,

  doradca metodyczny nauczycieli religii
  tel. 513 143 733, e-mail: k.pastusiak@cdn.pila.pl

 • XXXII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ 2021/2022

  Diecezja Płocka wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego są organizatorami XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2021/20212. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”. Jej adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych.

  Uczestników (ze szkół w Diecezji Bydgoskiej) należy zgłaszać do Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy do dnia 29 października 2021 roku drogą elektroniczną na adres: katecheza@diecezja.bydgoszcz.pl

  Już teraz zachęcamy wszystkich Katechetów do rozpowszechniania wiadomości na temat XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej oraz motywowanie uczniów do uczestniczenia w niej. Bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej OTK: www.otk.pl

  Terminarz tegorocznej edycji Olimpiady przedstawia się następująco:

  Etap szkolny:            17 listopada 2021 roku, godz. 11.00

  Etap diecezjalny:      9 marca 2022 roku w Bydgoszczy, godz. 11.00

  Etap ogólnopolski:   31 marca–2 kwietnia 2022 roku w Płocku

 • Oferta szkoleń dla katechetów CDN NATAN

  W ramach prac Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN przygotowaliśmy ofertę szkoleń dla katechetów pod zbiorczym tytułem Akademia Profesjonalnego Katechety 2021. W skład tej oferty wchodzą różne typy szkoleń (on line, stacjonarne, e-learningowe) oraz materiały bezpłatnie udostępnione w internecie. Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne pod linkiem https://natan.pl/akademia-profesjonalnego-katechety-2021/

  W najbliższych dniach wydamy książkę Multimedia w katechezie. Praktyczny przewodnik autorstwa Doroty Ząberg. Z prezentacją książki można zapoznać się pod linkiem https://ksiegarnia.natan.pl/produkt/multimedia-w-katechezie-praktyczny-przewodnik/

  Z wyrazami szacunku w imieniu Zarządu SP NATAN,
  Zbigniew Barciński.

 • Oferta Stowarzyszenia Pedagogów NATAN

  Stowarzyszenie Pedagogów NATAN od wielu lat wspiera katechetów w rozwijaniu umiejętności metodycznych. Obecnie koncentrujemy się na tym, co może być pomocne w czasie zdalnej katechezy. Nasze, prowadzone przez internet projekty, to przede wszystkim:

  1)      E-KADEMIA PROFESJONALNEGO KATECHETY

  Oferta E-kademii obejmuje:
  Kilkanaście szkoleń e-learningowych (zaświadczenia wystawia Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN, które posiada akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty);
  Bezpłatne materiały (m.in. cykle katechez video) udostępnione przez gości zaproszonych do E-kademii, aby podzielili się swoimi pasjami;

  E-kademia posiada patronat Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Archidiecezjalnej w Lublinie oraz Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej

  2)      SERWIS KATECHETYCZNY NATAN

  W serwisie tym można m.in. znaleźć aktualne informacje o wydarzeniach i publikacjach katechetycznych oraz zapoznać się z blogami prowadzonymi przez katechetów. 

  3)      INTERNETOWA BIBLIOTEKA NATAN

  W bibliotece jest w tej chwili ponad 7 tys. plików. Tworzą ją materiały umieszczane tam przez katechetów. Są to scenariusze lekcji, prezentacje, scenariusze jasełek itd. Korzysta z Biblioteki ponad 30 tys. osób.